HET SUCCES VAN EEN DUURZAME SAMENWERKING

In Den Dungen zijn 17 eensgezinswoningen in één stap naar Nul-Op-De-Meter gegaan. Woningcorporatie Woonmeij heeft de focus gelegd op het realiseren van een negatieve energiebalans, zodat de woningen op lange termijn zelfvoorzienend zijn.

Eengezinswoning

Buitenschil

Wel EPV

35 – 45 kWh/m2/jaar

WAAROM DEZE CASE IS UITGEVOERD

VOLGENS WOONMEIJ

Woonmeij staat voor de uitdaging om haar woningen tegen 2050 te verduurzamen. Het doel is om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Woonmeij houdt de voortgang van haar CO2-doelstelling bij aan de hand van theoretische uitgangspunten die gangbaar zijn in de sector. De verwezenlijking van deze taak vindt plaats in twee fasen. Normaliter (tot 2026) wordt alleen stap 1 uitgevoerd, maar omdat Woonmeij nog aan het begin van de opgave staat is er voor dit complex gekozen om stap 1 en 2 te realiseren. De duurzaamheidsopgave behoeft gedegen keuzes met het oog voor het belang voor de huurders. Duurzaam samenwerken en oprecht partnerschap met de partners voor Woonmeij is hierbij noodzakelijk. Woonmeij is hiervoor een strategisch samenwerkingsverband met Orly&Endevoets aangegaan. 

Frans Brouwers, Woonmeij, Teamleider vastgoed

VOLGENS ORLY & ENDEVOETS

Voor dit project is besloten om te kiezen voor EPV (Energieprestatievergoeding). Dit heeft geleid tot een grondige en zorgvuldige uitvoering van de ontwerp- en engineeringfase. De focus lag vooral op het realiseren van een negatieve energiebalans (meer energieopwekking dan verbruik) voor de komende 10 jaar, zodat de woningen op de lange termijn zelfvoorzienend zijn. Een cruciale factor hierbij was de nauwe samenwerking tussen de aannemer en de installateur.

Bryan Endevoets, Orly & Endevoets, directeur

RUIMTELIJKE KWALITEIT

BEWONERSTEVREDENHEID

COMFORT

De woningen zijn dusdanig geïsoleerd dat de temperatuur super constant en behaaglijk blijft. Dit is gerealiseerd door de renovatie van het dak, kopgevel en de kozijnen. Daarnaast is er langsgevel spouwmuurisolatie aangebracht en zijn de woningen aardgasvrij gemaakt door het monteren van een lucht-water warmtepomp. Dit heeft er ook voor gezorgd dat de bewoners er qua energiekosten goed op vooruit zijn gegaan. De gemiddelde energiebesparing per woning is €77 per maand. Bewoners zijn hier erg over te spreken.

TEVREDEN MET RESULTAAT

De bewoners hebben de renovatie als positief, maar ook als intensief ervaren. In een kort tijdsbestek vonden er veel veranderingen plaats in en rondom hun woning, waren er veel mensen aanwezig en er was veel verkeer in de straat. Bovendien waren er veel wijzigingen in de planning als gevolg van veranderende levertijden van materialen. Dit maakte het project uitdagend. Tegelijkertijd was er veel begrip vanuit de bewoners en werkte iedereen goed samen.

IMPACT OP ENERGIEVERBRUIK

Dit is een indicatie op basis van het gemiddelde energieverbruik

VOOR RENOVATIE

NA RENOVATIE

UNIEK AAN DEZE CASE

GEMEENSCHAPSZIN

Door de enorm gestegen energieprijzen en andere consequenties van de oorlog in Oekraïne was er een sterke mate van gemeenschapszin. Zowel tussen projectpartners als tussen bewoners. Ondanks de uitdagingen had iedereen hetzelfde doel voor ogen, namelijk verduurzamen!

SAMENWERKING

Door de uitdagingen die zich tijdens het project voordeden was het des te belangrijker om als partnerbedrijven en opdrachtgever heel erg nauw samen te blijven werken. Soms bracht dit inhoudelijk felle discussies, maar het resultaat mag er zijn.

HET SUCCES VAN DIT VERBETERPROJECT

Is uw case ook klaar? Deel ‘m met ons!

Uw project kan heel bouwend Nederland inspireren.

DEZE CASES MAG U NIET MISSEN

Groningen
Woningcorporatie Wold & Waard heeft als doel om in de komende 10 jaar 4500 woningen te verduurzamen. Hiervoor werken zij de komende jaren onder meer samen met Van Wijnen, vanwege hun procesmatige aanpak, bouwkundige kwaliteit en communicatie met bewoners. Een eerste stap was de verduurzaming van 250 woningen in het Westerkwartier.
Vaassen
Aan de Suikerbrink in Vaassen zijn 45 woningen ingrijpend gerenoveerd. De woningen zijn onder meer voorzien van spouwisolatie, voorzetwanden, dakisolatie, kunststof kozijnen met HR++ glas én het ActiveWarmth wand verwarmingssysteem. Het resultaat? Een energiesprong van label G naar A én een daling van de energielasten van de bewoners.
Tilburg
Meer dan 200 woningen in de Kruidenbuurt zijn beter geïsoleerd en volledig gasvrij gemaakt. De woningen zijn nu aangesloten op een warmtenet met middentemperatuur, samen met elektrisch koken en de optie voor PV-panelen. Ventilatie gebeurt efficiënt via het Movair-systeem in de raamonderdorpsels.
Den Bosch
Het Ortduynen-complex is volledig gasloos en toekomstbestendig! Met een collectieve warmtepomp, booster warmtepomp en individuele WTW-installatie in elke woning, dragen deze woningen bij aan een duurzame omgeving. De technische levensduur van de woningen is met 30 tot 50 jaar verlengd.
Rotterdam
In de Rotterdamse wijk Prinsenland zijn 495 galerijwoningen gerenoveerd. Dankzij de nieuwe constructie-grid kunnen de woningen zich nu meten met het niveau van nieuwbouwwoningen. De renovatie heeft niet alleen geleid tot toekomstbestendige woningen, maar ook tot een verhoging van het woonplezier en comfort.
Den Dungen
In Den Dungen zijn 17 eensgezinswoningen in één stap naar Nul-Op-De-Meter gegaan. Woningcorporatie Woonmeij heeft de focus gelegd op het realiseren van een negatieve energiebalans, zodat de woningen op lange termijn zelfvoorzienend zijn.