HET VOORBEELD VAN EEN GROOTSCHALIG WIJKVERNIEUWING

Meer dan 200 woningen in de Kruidenbuurt zijn beter geïsoleerd en volledig gasvrij gemaakt. De woningen zijn nu aangesloten op een warmtenet met middentemperatuur, samen met elektrisch koken en de optie voor PV-panelen. Ventilatie gebeurt efficiënt via het Movair-systeem in de raamonderdorpsels. In de hal is een nieuw warmteafgiftesysteem geïnstalleerd, met nieuwe radiatoren in de hele woning. De groepenkasten zijn uitgebreid en verplaatst naar de hal, waardoor de woningen milieuvriendelijker en comfortabeler zijn. Bovendien leidt dit maatregelenpakket ertoe dat de bewoners lagere energielasten en dus lagere woonlasten hebben.

Eengezinswoning

Buitenschil

66,14 kWh/m2/jaar

Geen EPV

WAAROM DEZE CASE IS UITGEVOERD

VOLGENS WONENBREBURG

‘’We hebben de nodige nazorg moeten plegen samen met de installateur van het project en met Ennatuurlijk. De aanpassingen in de installaties zijn op een redelijk standaard manier gecommuniceerd, maar de praktijk heeft geleerd dat dat lang niet voor iedere bewoner voldoende is. Nadat we deze signalen van bewoners kregen zijn we extra de wijk ingegaan. Tijdens de aanpassing van gas naar stadsverwarming en inductie koken gedurende het groot onderhoud zijn er grote verschillen in de energietarieven opgetreden. Deze werden nog extra zichtbaar door verschillende looptijden in vaste energiecontracten. Hierdoor veranderden voor veel bewoners de vooraf gecommuniceerde voordelen van de woonlasten. Ennatuurlijk heeft ons geholpen om veel vragen daarover te beantwoorden, maar Ennatuurlijk is een partij waar bewoners niet bij voorbaat positief tegenover staan.”

Feicko Kooistra, Projectleider WonenBreburg

VOLGENS HUYBREGTS RELOU - VBGO

“Bijzonder aan dit project is dat een ogenschijnlijk eenvoudig (bouwkundig) renovatieproject, door de aansluiting op een warmtenet zonder dat de woning hierop is voorbereid, alsnog best een complexe puzzel is geworden. Met name de engineering en benodigde afstemming om de oude woningen te koppelen aan een nieuw warmtenet, had alsnog voor complexiteit gezorgd. Het met elkaar bedenken van passende oplossingen om een bewoonde woning in stappen gasloos te maken heeft van alle partijen veel gevergd. Daarbij niet vergeten; de bewoner zelf. De nieuwe groepenkast op andere plek in de hal samen met een nieuwe warmteafgifteset, is uiteindelijk nog een aardig kunststukje geworden.”

Bas van der Zanden, Hoofd Planontwikkeling Huybregts Relou

RUIMTELIJKE KWALITEIT

BEWONERSTEVREDENHEID

TEVREDEN MET RESULTAAT

Het Centrum voor Woononderzoek heeft vooraf een inventarisatie uitgevoerd om de behoeften van de bewoners te begrijpen. Daarnaast zijn er in de realisatiefase twee onafhankelijke onderzoeken uitgevoerd: één tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en één na afronding. Vanwege de aansluiting op het warmtenet en groepenkastverzwaring, waren het aantal losse terugkerende activiteiten binnen bij de bewoners hoog, wat tot enige overlast heeft geleid. Desondanks heeft de hele wijk, inclusief 281 aangrenzende woningen van Woningcorporatie TBN Wonen die op vergelijkbare alternatieve wijze (het energieconcept is ook gasloos en op warmtenet maar op andere wijze gerealiseerd met andere installaties) zijn verduurzaamd, een positieve transformatie ondergaan. De wijk ziet er nu aanzienlijk frisser en aantrekkelijker uit. De bewoners zijn tevreden met het uiteindelijke resultaat.

IMPACT OP ENERGIEVERBRUIK

Dit is een indicatie op basis van het gemiddelde energieverbruik

VOOR RENOVATIE

NA DE RENOVATIE

UNIEK AAN DEZE CASE

TECHNIEK

Voor het eerst hebben we op deze schaal bestaande grondgebonden woningen aangesloten op een uitbreiding van een bestaand warmtenet. Dit betekende dat het warmtenet ook in de straten moest worden aangelegd om volledig gasloos te worden. Het afstemmen, plannen en implementeren van geschikte pragmatische oplossingen in de woningen heeft veel waardevolle inzichten opgeleverd. We hebben niet alleen de groepenkasten verzwaard en vernieuwd, maar ze ook verplaatst naar een andere positie in de hal van de bewoonde woning. Ook is er een nieuw warmteafgiftesysteem in dezelfde hal van de woning geïnstalleerd.

SAMENWERKING

Binnen een verduurzamingsprogramma, dat is vastgesteld in een convenant voor een periode van 5 jaar, werken we nauw samen binnen een uitgebreid netwerk van vaste bouwpartners. In dit project is een nauwe samenwerking opgezet met infrastructuurpartners om ervoor te zorgen dat niet alleen de woningen, maar ook de voorzieningen buiten de woningen worden verbeterd.

SCHAALBAARHEID

Dit project is een voorbeeld van grootschalige wijkvernieuwing, waarbij bestaande grondgebonden woningen zijn aangesloten op een uitbreiding van een duurzaam warmtenet. Het gebruikmaken van een nieuw, duurzaam warmtenet blijft een interessant thema om gasloos te worden. Dit project, met meer dan 200 + 281 woningen, is een mooi voorbeeld hiervan.

BEWONERSPROCES EN COMMUNICATIE

In de periode van de coronapandemie hebben we gemerkt dat er meer afstemming en communicatie nodig was. Ondanks deze uitdagingen zijn we erin geslaagd om de voortgang in ons project te handhaven.

HET SUCCES VAN DIT VERBETERPROJECT

Is uw case ook klaar? Deel ‘m met ons!

Uw project kan heel bouwend Nederland inspireren.

DEZE CASES MAG U NIET MISSEN

Groningen
Woningcorporatie Wold & Waard heeft als doel om in de komende 10 jaar 4500 woningen te verduurzamen. Hiervoor werken zij de komende jaren onder meer samen met Van Wijnen, vanwege hun procesmatige aanpak, bouwkundige kwaliteit en communicatie met bewoners. Een eerste stap was de verduurzaming van 250 woningen in het Westerkwartier.
Vaassen
Aan de Suikerbrink in Vaassen zijn 45 woningen ingrijpend gerenoveerd. De woningen zijn onder meer voorzien van spouwisolatie, voorzetwanden, dakisolatie, kunststof kozijnen met HR++ glas én het ActiveWarmth wand verwarmingssysteem. Het resultaat? Een energiesprong van label G naar A én een daling van de energielasten van de bewoners.
Tilburg
Meer dan 200 woningen in de Kruidenbuurt zijn beter geïsoleerd en volledig gasvrij gemaakt. De woningen zijn nu aangesloten op een warmtenet met middentemperatuur, samen met elektrisch koken en de optie voor PV-panelen. Ventilatie gebeurt efficiënt via het Movair-systeem in de raamonderdorpsels.
Den Bosch
Het Ortduynen-complex is volledig gasloos en toekomstbestendig! Met een collectieve warmtepomp, booster warmtepomp en individuele WTW-installatie in elke woning, dragen deze woningen bij aan een duurzame omgeving. De technische levensduur van de woningen is met 30 tot 50 jaar verlengd.
Rotterdam
In de Rotterdamse wijk Prinsenland zijn 495 galerijwoningen gerenoveerd. Dankzij de nieuwe constructie-grid kunnen de woningen zich nu meten met het niveau van nieuwbouwwoningen. De renovatie heeft niet alleen geleid tot toekomstbestendige woningen, maar ook tot een verhoging van het woonplezier en comfort.
Den Dungen
In Den Dungen zijn 17 eensgezinswoningen in één stap naar Nul-Op-De-Meter gegaan. Woningcorporatie Woonmeij heeft de focus gelegd op het realiseren van een negatieve energiebalans, zodat de woningen op lange termijn zelfvoorzienend zijn.