DE ULTIEME SAMENWERK-RENOVATIE

De jaren ’70-wijk De Haren in Den Bosch bestaat uit 344 eengezinswoningen. Stapsgewijze isolatie, renovatie, voorbereiding voor gasvrij en PV-panelen – alles naar wens van bewoners.

Laagbouw

Buitenschil

Geen EPV

65-85 kWh/m2/jaar

Stapsgewijze aanpak

WAAROM DEZE CASE IS UITGEVOERD

VOLGENS ZAYAZ

“De wijk De Haren is een typische bloemkoolwijk uit de jaren ’70. De woningen waren inmiddels verouderd, bevatten asbest en hadden last van tocht en schimmel. We wilden graag een goede, innovatieve renovatie uitvoeren met oog voor mens en planeet.”

Frits van Gigch, projectleider

VOLGENS HUYBREGTS RELOU

“Bij een renovatie als deze is vertrouwen tussen opdrachtgever, bouwer, partners, maar ook de bewoners essentieel. Het was daarom de ideale werkomgeving voor onze gespecialiseerde afdeling VB GO, die draagvlak, inspraak en communicatie konden creëren.”

Jaime Christianen, projectleider

RUIMTELIJKE KWALITEIT

BEWONERSTEVREDENHEID

IN GEVOEL

Vanaf het allereerste begin hebben de bewoners veel inspraak gekregen in de planinhoud, het proces en de voortgang. Bovendien was er vrije keuze om deel te nemen. Door de uitstekende communicatie deed meer dan 95% van de bewoners mee!

IN CIJFERS

Tijdens de uitvoering gaven de bewoners het project een 7,7. Na afloop van de werkzaamheden liep die score op tot een 8,3. Gezien de hoge impact van deze renovaties zijn dit uitzonderlijk hoge scores.

IMPACT OP ENERGIEVERBRUIK

Dit is een indicatie op basis van het gemiddelde energieverbruik

VOOR RENOVATIE

NA DE RENOVATIE

UNIEK AAN DEZE CASE

NAUWE SAMENWERKING

Woningcorporatie, bouwer, ketenpartners en bewoners hebben heel nauw samengewerkt. Samen is een prachtig, effectief plan gemaakt met daarin heel veel variatie. Daardoor werd de renovatie complex, maar leidde ook tot zeer hoge bewonerstevredenheid.

FLORA EN FAUNA

In de wijk is een grote diversiteit aan flora en fauna aanwezig. Denk aan de kamsalamander, allerlei soorten kikkers, maar ook veel vogels en vleermuizen. Daarom is een maatwerk projectaanpak gemaakt, en is uiteindelijk projectontheffing verleend.

HET SUCCES VAN DEZE SOCIALE CASE

Is uw case ook klaar? Deel ‘m met ons!

Uw project kan heel bouwend Nederland inspireren.

DEZE CASES MAG U NIET MISSEN

Groningen
Woningcorporatie Wold & Waard heeft als doel om in de komende 10 jaar 4500 woningen te verduurzamen. Hiervoor werken zij de komende jaren onder meer samen met Van Wijnen, vanwege hun procesmatige aanpak, bouwkundige kwaliteit en communicatie met bewoners. Een eerste stap was de verduurzaming van 250 woningen in het Westerkwartier.
Vaassen
Aan de Suikerbrink in Vaassen zijn 45 woningen ingrijpend gerenoveerd. De woningen zijn onder meer voorzien van spouwisolatie, voorzetwanden, dakisolatie, kunststof kozijnen met HR++ glas én het ActiveWarmth wand verwarmingssysteem. Het resultaat? Een energiesprong van label G naar A én een daling van de energielasten van de bewoners.
Tilburg
Meer dan 200 woningen in de Kruidenbuurt zijn beter geïsoleerd en volledig gasvrij gemaakt. De woningen zijn nu aangesloten op een warmtenet met middentemperatuur, samen met elektrisch koken en de optie voor PV-panelen. Ventilatie gebeurt efficiënt via het Movair-systeem in de raamonderdorpsels.
Den Bosch
Het Ortduynen-complex is volledig gasloos en toekomstbestendig! Met een collectieve warmtepomp, booster warmtepomp en individuele WTW-installatie in elke woning, dragen deze woningen bij aan een duurzame omgeving. De technische levensduur van de woningen is met 30 tot 50 jaar verlengd.
Rotterdam
In de Rotterdamse wijk Prinsenland zijn 495 galerijwoningen gerenoveerd. Dankzij de nieuwe constructie-grid kunnen de woningen zich nu meten met het niveau van nieuwbouwwoningen. De renovatie heeft niet alleen geleid tot toekomstbestendige woningen, maar ook tot een verhoging van het woonplezier en comfort.
Den Dungen
In Den Dungen zijn 17 eensgezinswoningen in één stap naar Nul-Op-De-Meter gegaan. Woningcorporatie Woonmeij heeft de focus gelegd op het realiseren van een negatieve energiebalans, zodat de woningen op lange termijn zelfvoorzienend zijn.