EEN RENOVATIE MET EEN ENERGIESPRONG VAN LABEL F NAAR A

In de Rotterdamse wijk Prinsenland zijn 495 galerijwoningen gerenoveerd. Dankzij de nieuwe constructie-grid kunnen de woningen zich nu meten met het niveau van nieuwbouwwoningen. De renovatie heeft niet alleen geleid tot toekomstbestendige woningen, maar ook tot een verhoging van het woonplezier en comfort.

Galerijwoning

Buitenschil

Geen EPV

58 – 88 kWh/m2/jaar

In één keer

WAAROM DEZE CASE IS UITGEVOERD

VOLGENS SMITS VASTGOEDZORG

“Het was een ingrijpend, uitdagend en omvangrijk project. Zowel voor ons als voor de bewoners, omdat de werkzaamheden grotendeels in de Coronapandemie zijn uitgevoerd. Met inzet van bewonersconsulenten hebben we de bewoners van de 495 woningen goed kunnen begeleiden tijdens de werkzaamheden binnen en buiten de woning. Door de verbetering, verduurzaming en het planmatig onderhoud van de drie flats en de realisatie van zes mindervalide woningen, zijn de woningen volledig toekomstproof. We zijn trots op het prachtige eindresultaat en op de samenwerking!”

René van der Bijl, operationeel directeur Smits Vastgoedzorg

VOLGENS WOONSTAD ROTTERDAM

“Het is prettig om de wensen van de bewoners te kunnen uitvoeren. We hebben per flat grotere ruimtes gecreëerd voor scootmobiels. Dit sluit aan bij de woonwensen van 65-plussers. Het vergroten en versterken van de balkons was ook een lang gekoesterde wens van onze huurders. Dit project is voor mij geslaagd omdat het in goede harmonie verlopen is, binnen het bouwteam en tussen aannemer, adviseurs en ons. En ook met de bewoners.”

Alexander van Engelen, projectmanager vastgoedontwikkeling Woonstad Rotterdam

RUIMTELIJKE KWALITEIT

BEWONERSTEVREDENHEID

TEVREDEN MET RESULTAAT

Het bewonersteam speelde een belangrijke rol in de voorbereidingen van het project. Samen met de klankbordgroep, waar iedere bewoner zich vrijwillig voor kon aanmelden, zijn het ontwerp en de sociale situaties besproken. Dit heeft ervoor gezorgd dat de bewoners op de hoogte waren van wat er ging gebeuren. Dit resulteerde in tevredenheid en rust.

IMPACT OP ENERGIEVERBRUIK

Dit is een indicatie op basis van het gemiddelde energieverbruik

VOOR RENOVATIE

NA DE RENOVATIE

UNIEK AAN DEZE CASE

TECHNIEK

De zeer slechte constructieve staat van de galerij- en balkonvloeren vormde een grote technische uitdaging. Dit is een probleem dat bij meerdere complexen uit dezelfde bouwperiode voorkomt. Door het bundelen van de juiste expertise is er een slimme methode ontwikkeld om niet alleen de gewenste veiligheid te waarborgen, maar ook het comfort van de bewoners te verhogen.

INTEGRALE AANPAK

De problemen met de draagkracht van de oude balkons hebben geleid tot nieuwe, brede balkons. Het benodigde nieuwe constructie-grid geeft de gebouwen een geheel nieuwe uitstraling, die zich kan meten met nieuwbouwniveau. De fundering voor deze nieuwe balkons is weer ingezet als vergroting van de begane grond, zodat er per flat twee nieuwe woningen voor minder validen (MIVA-woningen) zijn bijgekomen. Deze activering op straatniveau is misschien wel de belangrijkste meerwaarde richting een toekomstbestendige woning en woonomgeving.

COMFORT

Naast het constructief herstel konden tevens de galerijen en balkons worden verbreed. De bewoners kregen hierdoor een veel ruimer balkon, wat het comfort van de woning verhoogt. Om de bewoners te informeren over de renovatie is er een video gemaakt, waarin stap voor stap de werkzaamheden werden uitgelegd. Ook de voordelen van de aanpassingen werden in de video benoemd. Naast meer woonplezier, zorgt het ook voor een betere toegang van het balkon en de galerij.

HET SUCCES VAN DIT VERBETERPROJECT

Is uw case ook klaar? Deel ‘m met ons!

Uw project kan heel bouwend Nederland inspireren.

DEZE CASES MAG U NIET MISSEN

Groningen
Woningcorporatie Wold & Waard heeft als doel om in de komende 10 jaar 4500 woningen te verduurzamen. Hiervoor werken zij de komende jaren onder meer samen met Van Wijnen, vanwege hun procesmatige aanpak, bouwkundige kwaliteit en communicatie met bewoners. Een eerste stap was de verduurzaming van 250 woningen in het Westerkwartier.
Vaassen
Aan de Suikerbrink in Vaassen zijn 45 woningen ingrijpend gerenoveerd. De woningen zijn onder meer voorzien van spouwisolatie, voorzetwanden, dakisolatie, kunststof kozijnen met HR++ glas én het ActiveWarmth wand verwarmingssysteem. Het resultaat? Een energiesprong van label G naar A én een daling van de energielasten van de bewoners.
Tilburg
Meer dan 200 woningen in de Kruidenbuurt zijn beter geïsoleerd en volledig gasvrij gemaakt. De woningen zijn nu aangesloten op een warmtenet met middentemperatuur, samen met elektrisch koken en de optie voor PV-panelen. Ventilatie gebeurt efficiënt via het Movair-systeem in de raamonderdorpsels.
Den Bosch
Het Ortduynen-complex is volledig gasloos en toekomstbestendig! Met een collectieve warmtepomp, booster warmtepomp en individuele WTW-installatie in elke woning, dragen deze woningen bij aan een duurzame omgeving. De technische levensduur van de woningen is met 30 tot 50 jaar verlengd.
Rotterdam
In de Rotterdamse wijk Prinsenland zijn 495 galerijwoningen gerenoveerd. Dankzij de nieuwe constructie-grid kunnen de woningen zich nu meten met het niveau van nieuwbouwwoningen. De renovatie heeft niet alleen geleid tot toekomstbestendige woningen, maar ook tot een verhoging van het woonplezier en comfort.
Den Dungen
In Den Dungen zijn 17 eensgezinswoningen in één stap naar Nul-Op-De-Meter gegaan. Woningcorporatie Woonmeij heeft de focus gelegd op het realiseren van een negatieve energiebalans, zodat de woningen op lange termijn zelfvoorzienend zijn.