OVER KLAAR IS CASE

Klaar is Case wil laten zien dat verduurzamen op hoog niveau niet alleen nuttig is, maar ook effectief, efficiënt én haalbaar. Want doe je het nu goed, dan ben je klaar voor 40 jaar. Op deze site vind je inspirerende, succesvolle projecten die in dat kader al zijn uitgevoerd. Klaar is Case! Het streefdoel voor de projecten is een netto warmtevraag van 50 kWh/m2/jaar of lager. Dat kan in één keer, maar ook via een stapsgewijze aanpak. Beiden aanpakken laten we zien.

Klaar is Case is een initiatief van projectpartners die de energietransitie in Nederland willen helpen versnellen.

INITIATIEFNEMERS

Bouwend Nederland

Koninklijke Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4800 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De totale bouwsector is goed voor zo’n 9% van het bruto binnenlands product en voor een productie van ruim 70 miljard euro per jaar. Wij verenigen, verbinden en ondersteunen bouw- en infrabedrijven.

Bouwend Nederland wil met Klaar is Case een bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen.

NRP

Het onafhankelijke kennisnetwerk voor de volle breedte van de vastgoedsector. Het netwerk bestaat uit ruim 100 bedrijven en organisaties. Al onze partners committeren zich aan de belangrijkste opgave van nu: de vernieuwing van de bestaande gebouwde omgeving. Dit raakt direct aan actuele maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, binnenstedelijke vernieuwing, de vraag naar woonruimte en eencirculaire economie. NRP wil met Klaar is Case het vernieuwen van de bestaande gebouwde omgeving versterken en versnellen.

Stroomversnelling

Een non-profit die innoveert in de praktijk binnen het domein van de energietransitie van woningen en wijken. Dat doen we met onze leden die de gehele keten beslaan van gemeente, corporaties, bouwers tot toeleveranciers. Daarnaast zorgen we voor de juiste randvoorwaarden in weten regelgeving door een sterke lobby. Wij willen dat iedere woningeigenaar in Nederland kan kiezen voor een mooie, comfortabele, betaalbare én duurzame woning. Stroomversnelling is de aanjager van Klaar is Case en wil zo laten zien dat hoog niveau verduurzamen de moeite waard is. 

Energiebespaarcoalitie

De Energiebespaarcoalitie is een netwerk van overheden, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en kennisinstellingen. De Energiebespaarcoalitie richt zich op iedereen die in staat is om invloed uit te oefenen of daadwerkelijk zelf het energieverbruik in gebouwen kan verminderen. Deze campagne wordt mede mogelijk gemaakt door de energiebespaarcoalitie

Is uw case ook klaar?
Deel ‘m met ons!

Uw project kan heel bouwend Nederland inspireren.