DE KRACHT VAN
DE HERHALING

Hof Wonen, Den Haag neemt afscheid van traditionele renovatie en gaat voor een gedigitaliseerd en industrieel proces; In grote series produceren en op de bouwplaats snel monteren. Het resultaat? 220 portiekwoningen voorzien van groot onderhoud en een energiesprong van D naar A!

Portiekwoning

Buitenschil

Geen EPV

Stapsgewijs

34 kWh/m2/jaar

WAAROM DEZE CASE IS UITGEVOERD

VOLGENS HOF WONEN

”We willen graag blijven leren en verbeteren. Daarnaast willen we ook graag het verduurzamen van onze woningen versnellen en dan moet je soms je eigen processen weer eens onder de loep nemen om samen verder te komen”

VOLGENS VAN WIJNEN STOLWIJK B.V.

‘’Samen met Hofwonen, zijn we de uitdaging aangegaan om met een innovatief prefab gevelconcept 220 portiekwoningen te renoveren.  Een unieke kans om met innovatie tot nieuwe inzichten en verbetering te komen“

RUIMTELIJKE KWALITEIT

BEWONERSTEVREDENHEID

HULP

Bewoners konden op flink wat hulp rekenen. Er waren logeerwoningen beschikbaar voor de mensen die daar behoefte aan hadden en er werd hulp aangeboden bij het afdekken van spullen. Dit werd erg gewaardeerd.

VEILIGHEID

Er is veel aandacht besteed aan het waarborgen van de veiligheid van de woningen. Het hang- en sluitwerk van de woningen werd vernieuwd. Bewoners voelen zich veiliger in de woning nu de inbraakgevoeligheid is afgenomen.

TROTS

Bewoners zijn razend enthousiast over het nieuwe uiterlijk van de woning. Het straatbeeld is verbeterd. Ze zijn trots op hun wijk, terwijl deze voorheen niet bekend stond als de beste.

IMPACT OP ENERGIEVERBRUIK

Dit is een indicatie op basis van het gemiddelde energieverbruik

VOOR RENOVATIE

NA RENOVATIE

UNIEK AAN DEZE CASE

SCHAALBAARHEID

De focus van dit project lag op schaalbaarheid. Hofwonen heeft in eerste instantie gezocht naar een geschikt prefab gevelconcept (Rc Panels). Pas daarna is hier een geschikte aannemer (Van Wijnen Stolwijk B.v.) bij gezocht. In bouwteamverband is vervolgens vanuit de productiemogelijkheden, betaalbaarheid en schaalbaarheid gedacht en is een optimaal ontwerp en uitvoeringsplan tot stand gekomen. Dit is dus echt anders dan een traditionele aanpak. In de contractvorm is ook ingezet op herhaalbaarheid. De schaalbaarheid was niet alleen in theorie aanwezig, maar ook in de praktijk. Na het project Schoonhetenstraat werd ook de Guntersteinweg op dezelfde manier aangepakt en zijn de leerpunten van de Schoonhetenstraat meegenomen.

INDUSTRIËLE GEVELS

Door gebruik te maken van de industrieel vervaardigde gevels van RC Panels, kon er op grote schaal geproduceerd worden in de fabriek en snel gemonteerd worden op locatie. Na het project Schoonhetenstraat werd hetzelfde principe toegepast bij het project Guntersteinweg. Industrieel renoveren biedt veel mogelijkheden. Daarom is bij het tweede project gekozen voor een uiterlijk dat past bij de Dudok-uitstraling van de wijk.

AFSTEMMING

Bij het nemen van de beslissing voor dit type renovatie zijn alle afdelingen van de woningcorporatie betrokken. Ze kwamen samen om afwegingen te maken op het gebied van duurzaamheid, onderhoud, sociaal proces en financiën. Na afronding van de eerste set woningen werd een evaluatie gepland met partners om het proces te optimaliseren.

HET SUCCES VAN DIT VERBETERPROJECT

Is uw case ook klaar? Deel ‘m met ons!

Uw project kan heel bouwend Nederland inspireren.

DEZE CASES MAG U NIET MISSEN

Groningen
Woningcorporatie Wold & Waard heeft als doel om in de komende 10 jaar 4500 woningen te verduurzamen. Hiervoor werken zij de komende jaren onder meer samen met Van Wijnen, vanwege hun procesmatige aanpak, bouwkundige kwaliteit en communicatie met bewoners. Een eerste stap was de verduurzaming van 250 woningen in het Westerkwartier.
Vaassen
Aan de Suikerbrink in Vaassen zijn 45 woningen ingrijpend gerenoveerd. De woningen zijn onder meer voorzien van spouwisolatie, voorzetwanden, dakisolatie, kunststof kozijnen met HR++ glas én het ActiveWarmth wand verwarmingssysteem. Het resultaat? Een energiesprong van label G naar A én een daling van de energielasten van de bewoners.
Tilburg
Meer dan 200 woningen in de Kruidenbuurt zijn beter geïsoleerd en volledig gasvrij gemaakt. De woningen zijn nu aangesloten op een warmtenet met middentemperatuur, samen met elektrisch koken en de optie voor PV-panelen. Ventilatie gebeurt efficiënt via het Movair-systeem in de raamonderdorpsels.
Den Bosch
Het Ortduynen-complex is volledig gasloos en toekomstbestendig! Met een collectieve warmtepomp, booster warmtepomp en individuele WTW-installatie in elke woning, dragen deze woningen bij aan een duurzame omgeving. De technische levensduur van de woningen is met 30 tot 50 jaar verlengd.
Rotterdam
In de Rotterdamse wijk Prinsenland zijn 495 galerijwoningen gerenoveerd. Dankzij de nieuwe constructie-grid kunnen de woningen zich nu meten met het niveau van nieuwbouwwoningen. De renovatie heeft niet alleen geleid tot toekomstbestendige woningen, maar ook tot een verhoging van het woonplezier en comfort.
Den Dungen
In Den Dungen zijn 17 eensgezinswoningen in één stap naar Nul-Op-De-Meter gegaan. Woningcorporatie Woonmeij heeft de focus gelegd op het realiseren van een negatieve energiebalans, zodat de woningen op lange termijn zelfvoorzienend zijn.