PRIVACYVERKLARING

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en van onze diensten en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Je kunt de website van Klaar is Case (klaariscase.com) bezoeken zonder met ons te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen.

COOKIES

Wij maken gebruik van analytische en functionele cookies. Dit zijn kleine eenvoudige bestanden met gegevens die worden opgeslagen op de computer die alleen dienen om het jou gemakkelijker te maken bij gebruik van onze websites en voor ons om bezoekersstatistieken bij te houden. Je kunt de mogelijkheid tot gebruik van cookies door derden ‘uitschakelen’ op jouw eigen computer. Wij houden dus bijvoorbeeld het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welk soort gegevensdrager zij de websites bezoeken. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld.

Op ieder gewenst moment kun je ons verzoeken gegevens uit onze bestanden te verwijderen. Via de links in de e-mails die je van ons ontvangt of door een mail te sturen naar info@klaariscase.com. Op de websites staan links en verwijzingen naar andere websites. Wij kunnen niet instaan voor de wijze waarop anderen met privacy omgaan, en adviseren je dan ook eventueel bij hen te controleren hoe met privacy wordt omgegaan.

Alles dat hiervoor omschreven wordt over de inhoud van onze websites, geldt ook voor de informatie, verschaft via nieuwsbrieven, via het online magazine, via info-mails, via schriftelijke en mondelinge adviezen en via eventuele overige informatieverschaffers.